CHRF19pa-182.jpg

Máme pro vás první info balíček k festivalu

August 5, 2021

Shrneme si aktuální COVID podmínky pro vstup na festival. S ohledem na aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.7.2021 (č.j. MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN) jsme povinni při vstupu ověřit, že splňujete podmínky, díky kterým se můžete akce zúčastnit.

Společně se vstupenkou mějte prosím připravené:

1. Potvrzení, že jste nejdéle před 7 dny absolvovali RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

NEBO

2. Potvrzení o absolvování POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami.

NEBO

3. Potvrzení o očkování proti onemocnění Covid-19 doložením národního certifikátu o provedeném očkování, kdy od druhé dávky muselo uplynout alespoň 14 dní (u jedno dávkového očkování pak nejméně taktéž 14 dní od očkování).

NEBO

4. Laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, kdy od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

NEBO

5. Čestné prohlášení ohledně absolvování testu na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, v rámci povinného testování ve škole.

NEBO

6. Na místě podstoupíte preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určený pro sebetestování (k zakoupení v každé lékárně), s negativním výsledkem (tyto testy nejsou v místě konání k prodeji).

NESPLŇUJETE ŽÁDNOU ZE SHORA UVEDENÝCH MOŽNOSTÍ?

V tom případě můžete v místě konání využít možnosti otestovat se POC antigenními testy prováděnými zdravotnickými pracovníky (před vstupem do areálu). Testy budou zajišťovány díky „Záchranné službě Asociace samaritánů České republiky“. V případě nevyčerpané kapacity u pojišťovny pro daného plátce, je test ZDARMA. V ostatních případech je zpoplatněn částkou 250 KČ.

Vstupenky k dostání na www.vstupenkovna.cz nebo v našich kamenných předprodejích.