Praktické informace

Autem Hygiena Zákazy  
Bezpečnostní služba Identifikace Ubytování v okolí
Bezbariérový přístup Informace Vstup
Co si vzít sebou Koupání Ztráty a nálezy
Drogy Občerstevní Zvířata
Festivalové zóny První pomoc  
Focení, či natáčení Provozní řád  

 


Autem

Festival disponuje placeným festivalovým parkovištěm (200 Kč/ auto, 600 Kč/ karavan). Řidiči jsou povinni dbát při příjezdu i odjezdu pokynů pořadatelské služby (zelené vesty s nápisem "pořadatel"). Mimo parkoviště je zejména podél příjezdové cesty zakázáno parkování. Při jeho porušení hrozí odtažení vozidla. Součinnost při vjíždění vozidel zajišťuje Policie ČR. Návštěvníci jsou povinni dodržovat řád parkoviště a stanového městečka.

 

Bezpečnost služba

Bezpečnostní služba neboli "securiťáci". Bezpečnost na festivalu zajisťuje již několik let agentura ČECHYMEN. Jejich cílem je zajistit bezpečí návštěvníků, bezproblémový provoz u vstupu a eliminovat případné zloděje. Bezpečností služba má právo dožadovat se identifikačního náramku návštěvníka, zejména pokud není vidět. Má také právo v případě porušování provozního řádu návštěvníkovi odebrat ID pásku a vyzvat ho k odchodu. Služba kromě ochrany pořádku pomáhá tělesně postiženým návštěvníkům v rámci bezbariérového vstupu, zajišťuje součinnost ze zdravotníky při zranění a součinnost při evakuaci. Bezpečnostní služba má právo provést u vstupu osobní prohlídku návštěvníka (zda nevnáší zakázané předměty). V areálu a stanovém městečku kromě bezpečnostní služby operuje také několik policistů.

 

Bezbariérový přístup

Celý prostor je bezbariérový, nicméně je třeba brát na zřetel, že terén je plný nerovností. Vozíčkáři mají k dispozici bezbariérové WC. Mohou také kontaktovat pořadatele u vstupu, kteří jim pomohou.

 

Co si vzít sebou?

Občanský průkaz, průkaz pojištěnce, hygienické potřeby. Věci na přespání a peníze. Vhodné je také počítat s nepřízní počasí a přibalit si gumové boty (nebát se vzít přímo gumáky). Naopak v případě slunečného počasí vzít pokrývku hlavy a opalovací krém. pokud se někdo chronicky léčí (žlučník, alergie, astma,...) je dobré sebou vzít léky a popř. i lékařské potvrzení. Dámy náplast na puchejře od lidiček.

 

Drogy

Ve všech festivalových zónách platí zákaz konzumace veškerých drog, tj. zákonem stanovených omamných a psychotropních látek (jejich seznam je k dispozici v příloze nařízení vlády č. 467/2009 Sb.). Zákaz se nevztahuje na legální "drogy", jako např. tabákové výrobky. Upozorňujeme, že situaci v areálu monitoruje i Policie ČR.

 

Festivalové zóny

Festival je rozdělen do několika zón, v nichž je třeba se prokazovat ID páskou příslušné barvy a typu. ID pásku obdrží každá návštěvník u vstupu a je bezpodíměnečně nutná pro pohyb v návštěvnické zóně festivalu (hlavní část areálu) a také v zóně stanového městečka. Mezi další zóny patří např. V.I.P. sekce, či backsatge zóna pro účinkující. Festivalové zóny jsou přehledně vyznačeny na mapě festivalu.

 

Focení, či natáčení

Jsme rádi, pořizujete-li si vzpomínkové fotky z festivalu a to s jakýmkoliv fotografickým vybavením. Musíme však kontrolovat zda nedochází k pořizování záznamu našich účinkujících (řada z umělců má tento zákaz ve smlouvách). Pokud tedy nejste akreditovaný fotograf a nechcete mít problémy z pořadately, vyvarujte se focení samotné hudební produkce, zejména pak používání externích blesků. Pokud jste profesionálním fotografem, máte reference z obdobných akcí a rádi byste fotili i u nás, zkuste požádat o vystavení akreditace na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Pořizování audio/video záznamu je zakázáno všem návštěvníkům.

 

Hygiena

V areálu je k dispozici dostatečné množství mobilních toalet ("toitoiek"), které jsou po každém dni kompletně vyčištěny dodávající firmou. Během festivalu je to z technických důvodů značně obtížné, proto žádáme návštěvníky o udržování čistoty na těchto toaletách. Snažíme se o průběžné doplňování toaletních papírů, nicméně je vždy jistější na festival dovézt vlastní. Lze ho také zakoupit v některém ze stánků. Část toalet je vyhrazena pouze pro ženy, respektujte to tedy prosím. Pro návštěvníky ze sníženou pohyblivostí je k dispozici speciální WC, které je vyznačeno i na festivalové mapce. V areálu není k dispozici zdarma pitná voda. V areálu i ve stanovém městečku mohou využít návštěvníci zdarma užitkovou vodu z cisterny. V případě jakýchkoliv nedostatků kontaktujte prosím některého z pořadatelů.

 

Identifikace

Při prvním vstupu každý návštěvník obdrží ID pásku na zápěstí, která ho opravňuje ke vstupu do areálu festivalu a stanového městečka. ID páska je cenina a při její ztrátě nevzniká nárok na vydání nové. Pokud je zjevně poškozená, ne však zcela přetržená, může být návštěvníkovi u vstupu na požádání vyměněna. ID náramky jsou z pružného materiálu a nemělo by dojít k jejich samovolné ztrátě. ID náramky jsou neprodejné a nepřenosné. Při jejich falšování bude dotyčný ihned předán Policii ČR.

 

Informace

V areálu festivalu je festivalový infostánek, kde vám rádi zodpovíme dotazy týkající se otevírací doby, bezpečnosti, zdravotnících, programu apod. Ve info stánku je k dispozici festivalový line-up (časový program účinkujících na jednotlivých scénách). Můžete zde také zakoupit festivalová trička a další reklamní předměty.

 

Koupání

Koupání v řece a náhonu sousedícím s areálem festivalu je přísně zakázáno. Na ostatních místech je koupání na vlastní nebezpečí.

 

Občerstvení

Na festivalu je připraven bohatý sortiment veškerého občerstvení (masa, sladkosti, vegetariánská kuchyně, čínská apod.). Stánky jsou rozmístěny po celém areálu festivalu. Nápoje nabízíme ve velkokapacitních stanech, které jsou navíc i dobrým úkrytem před rozmary počasí. Na festival si proto neberte vlastní nápoje. U vstupu je budete muset zanechat.

 

První pomoc

V areálu festivalu operuje tým školených zdravotníků a k dispozici je plně vybavený vůz záchranné služby. V případě náhlých zdravotních problémů, úrazu či pocitu blížící se nevolnosti (bolesti břicha, koliky, úpalu apod.) okamžitě vyhledejte zdravotníky . Jejich stanoviště poznáte podle vozidla záchranky a je vyznačeno na mapě. Pro jejich rychlé přivolání můžete také kontaktovat kteréhokoliv z pořadatelů., či ochranky.

 

Provozní řád

Veškerá pravidla jsou specifikována v provozním řádu festivalu a v provozním řádu festivalového parkoviště a stanového městečka.

 

Zákazy

Do areálu platí přísný zákaz vnášení

a) Jakékoliv skleněné nádoby (včetně lahví), plechovek, PET lahve
b) hořlaviny, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně
c) předmětů ohrožující bezpečnost nebo zdraví (viz. Drogy)
d) laserová ukazovátka
e) magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8...)

 

Ubytování v okolí

Pro informace týkající se ubytování v okolí kontaktujte informační centrum Města Domažlice. Dozvíte s zde i další informace o zdejším regionu.

Seznam ubytování v Domažlicích a okolí najdete také na Tripadvisor.cz.

 

Vstup

Areál otevíráme v pátek od 16:00 hod., v sobotu od 12:00 hod. Uzavřen bude vždy nejpozději v 6:00 hod. následujícího dne. Návštěvníci poté musí na výzvu pořadatelské služby areál opustit (to neplatí pro prostory stanového městečka a parkoviště).

 

Ztráty a nálezy

Veškeré nalezené věci uschováváme v našem Infostánku, na který se prosím obracejte. Na festival nedoporučujeme nosit cennosti. Nalezené věci (zejména mobily, peněženky, hodinky apod.), které si nikdo nevyzvedne, budou po skončení festivalu předány na místní služebnu Policie ČR.

 

Zvířata

Vstup do areálu se zvířaty je zakázán (včetně psů a koček).

 

 

yellow blue red

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.